ACCÉS A SEGONS CICLES DES DE TITULACIONS O ESTUDIS DE PRIMER CICLE: PASSAREL·LES

NOTA: CF = complements de formació

ÀREA D’HUMANITATS

1r cicle aprovat de:

al 2n cicle de:

 

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA CATALANA
(1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Lingüística
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Filologia Anglesa
(1r i 2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Filologia Hispànica
(1r i 2n cicle)

amb CF

Totes les filologies

amb CF

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA ANGLESA
(1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Lingüística
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Filologia Catalana
(1r i 2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Filologia Hispànica
(1r i 2n cicle)

amb CF

Totes les filologies

amb CF

LLICENCIATURA EN FILOLOGIA HISPÀNICA
(1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Lingüística
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Filologia Catalana
(1r i 2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Filologia Anglesa
(1r i 2n cicle)

amb CF

Totes les filologies

amb CF

LLICENCIATURA EN GEOGRAFIA
(1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
(2n cicle)

sense CF

Enginyeria en Geodèsia i Cartografia
(2n cicle)

amb CF

LLICENCIATURA EN HISTÒRIA
(1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
(2n cicle)

sense CF

LLICENCIATURA EN HISTÒRIA DE L’ART
(1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
(2n cicle)

sense CF

ÀREA DE CIÈNCIES EXPERIMENTALS I DE LA SALUT

amb el 1r cicle aprovat de:

al 2n cicle de:

 

LLICENCIATURA EN MEDICINA
(1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Bioquímica
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en C. i Tecnologia dels Aliments
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Odontologia
(1r i 2n cicle)

amb CF

LLICENCIATURA EN QUÍMICA
(1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Bioquímica
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Ciències del Mar
(1r i 2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències i Tecnologia dels Aliments
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Enologia
(2n cicle)
sense CF

Enginyeria Química
(1r i 2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
(2n cicle)

amb CF

amb el títol obtingut

   

DIPLOMATURA EN INFERMERIA
(1r cicle)

Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
(2n cicle)

sense CF

ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

amb el 1r cicle aprovat de:

al segon cicle de:

 

LLICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Economia
(1r i 2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències del Treball
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
(2n cicle)

amb CF

LLICENCIATURA EN ECONOMIA
(1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses
(1r i 2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Ciències del Treball
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
(2n cicle)

amb CF

LLICENCIATURA EN DRET
(1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Administració
(1r i 2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències del Treball
(2n cicle)

amb CF

LLICENCIATURA EN PEDAGOGIA
(1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Psicopedagogia
(2n cicle)

amb CF

LLICENCIATURA EN PSICOLOGIA
(1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Psicopedagogia
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències del Treball
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
(2n cicle)

amb CF

LLICENCIATURA EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES (1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat
(2n cicle)

amb CF

amb el títol obtingut de:

   

DIPLOMATURA EN CIÈNCIES EMPRESARIALS
(1r cicle)

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses
(1r i 2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències Actuarials i Financeres
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Economia
(1r i 2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències del Treball
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
(2n cicle)

amb CF

DIPLOMATURA EN TREBALL SOCIAL
(1r cicle)

Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Sociologia
(1r i 2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències del Treball
(2n cicle)

amb CF

TÍTOL DE MESTRE-ESPECIALITATS
(1r cicle):

EDUCACIÓ ESPECIAL
EDUCACIÓ INFANTIL
EDUCACIÓ FÍSICA
EDUCACIÓ MUSICAL
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
EDUCACIÓ LLENGUA ESTRANGERA

sense CF

amb CF

amb CF

amb CF

DIPLOMATURA EN EDUCACIÓ SOCIAL
(1r cicle)

 

Llicenciatura en Pedagogia
(1r i 2n cicle)
amb CF
Llicenciatura en Psicopedagogia
(1r i 2n cicle)
amb CF

Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Ciències del Treball
(2n cicle)

amb CF

DIPLOMATURA EN RELACIONS LABORALS
(1r cicle)

Llicenciatura en Ciències del Treball
(2n cicle)

amb CF

DIPLOMATURA EN TURISME

Llicenciatura en Ciències del Treball
(2n cicle)

amb CF

ENSENYAMENTS TÈCNICS

amb el 1r cicle aprovat de:

   

ENGINYERIA QUÍMICA
(1r i 2n cicle)

Llicenciatura en Química
(1r i 2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències i Tecnologia d’Aliments
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Enologia
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
(2n cicle)

amb CF

amb el títol obtingut

   

ET INDUSTRIAL: QUÍMICA INDUSTRIAL
(1r cicle)

Enginyeria Industrial
(1r i 2n cicle)

sense CF

Enginyeria Química
(1r i 2n cicle)
sense CF

Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial
(2n cicle)

amb CF

Enginyeria en Organització Industrial
(2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Química
(1r i 2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències i Tecnologia d’Aliments
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercats
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
(2n cicle)

sense CF

ET INDUSTRIAL: ELECTRICITAT
(1r cicle)

Enginyeria Industrial
(1r i 2n cicle)

sense CF

Enginyeria en Organització Industrial
(2n cicle)

sense CF

Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial
(2n cicle)

amb CF

Enginyeria en Electrònica
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercats
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
(2n cicle)

sense CF

ET INDUSTRIAL: ELECTRÒNICA INDUSTRIAL
(1r cicle)

Enginyeria Industrial
(1r i 2n cicle)

sense CF

Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial
(2n cicle)

sense CF

Enginyeria en Electrònica
(2n cicle)

sense CF

Enginyeria en Organització Industrial
(2n cicle)

sense CF

Enginyeria en Telecomunicacions
(1r i 2n cicle)

amb C,F.

Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
(2n cicle)

sense CF

ET AGRÍCOLA: INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES (1r cicle)

Enginyeria Agrònoma
(1r i 2n cicle)

sense CF

Enginyeria de Monts
(1r i 2n cicle)
sense CF

Llicenciatura en Ciències i Tecnologia d’Aliments
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Enologia
(2n cicle)

sense CF

ET INFORMÀTICA DE GESTIÓ
(1r cicle)

Enginyeria en Informàtica
(1r i 2n cicle)

sense CF

Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
(2n cicle)

sense CF

ET INFORMÀTICA DE SISTEMES
(1r cicle)

 

Enginyeria en Informàtica
(1r i 2n cicle)
sense CF

Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial
(2n cicle)

amb CF

Enginyeria en Electrònica
(2n cicle)
amb CF

Llicenciatura en Investigació i Tècniques de Mercat
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques
(2n cicle)

sense CF

TOTES LES ÀREES

Obtingut qualsevol títol de primer cicle o superat el primer cicle de qualsevol titulació, pot accedir a:

Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
(1r i 2n cicle)

amb/sense CF

Llicenciatura en Documentació
(2n cicle)

amb/sense CF

Llicenciatura en Humanitats
(1r i 2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Lingüística
(2n cicle)

amb/sense CF

Llicenciatura en Periodisme
(1r i 2n cicle)

amb/sense CF

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques
(1r i 2n cicle)

amb/sense CF

Llicenciatura en Traducció i Interpretació
(1r i 2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Història i Ciències de la Música
(2n cicle)

amb CF

Llicenciatura en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada
(2n cicle)

amb CF