TURISME

El turisme i el lleure han esdevingut activitats amb una àmplia repercussió en els àmbits econòmic, territorial, social i personal. Com en d'altres sectors, la formació és un dels principals factors de competitivitat i un dels millors atributs que han de tenir les persones que volen treballar-hi. Amb una bona formació és possible accedir als llocs de treball més ben remunerats i amb millors condicions, tant aquí com a qualsevol altre indret del món.

La diplomatura en Turisme forma professionals especialitzats en la gestió d’empreses turístiques, tant pel que fa a l'hoteleria i a la restauració com a les empreses de viatges, i les relacionades amb el món de l’oci en general.

Tipus
diplomatura (1r cicle)
Durada mínima
3 anys
Títol
diplomat/da en Turisme (homologat)
Crèdits 180 (120 obligatoris, 42 optatius, 18 lliure elecció)
Recomanacions
 • Coneixements de base requerits: els propis de la via d’accés corresponent.
 • Optatives de la via d’accés que es considerin necessàries: les assignatures d’humanitats, ciències socials i matemàtiques aplicades són complementàries als estudis.
 • Idiomes necessaris: anglès, amb el nivell adquirit en el curs acadèmic que permet l’accés; també és interessant conèixer un altre idioma (nivell bàsic d’alemany i/o francès ).
 • Altres coneixements: entorns ofimàtics a nivell d’usuari.
Notes i vies d’accés
PAU 2003: 5,24
CFGS/FP2: 6,7
Més grans de 25 anys: 5, 00
Amb titulacions universitàries finalitzades: 1,38 (mitjana ponderada de 0 a 4 punts)
PAU / batxillerat LOGSE:

- Arts
- Humanitats
- Ciències Socials
- Cientificotècnica
- Ciències de la Salut

COU:
 1. Cientificotecnològica
 2. Biosanitària
 3. Ciències Socials
 4. Humanisticolingüística

Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys: Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut, Humanitats i Ciències Socials

Accés als segons cicles

Una vegada obtinguda la diplomatura en Turisme, es pot accedir als segons cicles següents:

- Amb complements de formació: Ciències del Treball, Estudis Alemanys, Arqueologia, Comunicació Audiovisual, Documentació, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Traducció i Interpretació, Estudis d'Àsia Oriental.

 

EL NOSTRE ESTUDI Places de nou ingrés: 80 Horari: matí
índex
Contactar amb l'Escola Universitària de Turisme i Oci
índex
Pla d'Estudis

El pla d’estudis de la diplomatura en Turisme de la URV té una càrrega lectiva de 180 crèdits per cursar en 3 anys. Totes les assignatures són quadrimestrals de 6 crèdits (normalment 60 hores lectives). El pla està pensat per donar resposta a les necessitats de formació que té el sector i preparar els estudiants perquè un cop acabada la carrera es puguin incorporar immediatament al mercat laboral.

Amb aquest pla d’estudis es volen identificar i reforçar les tres grans línies d’orientació professional bàsiques en el món del turisme i el lleure, a través de tres itineraris optatius:

 • la gestió d’empreses d’allotjament i restauració
 • la gestió d’empreses de viatges i turisme
 • la gestió d’activitats i espais turístics i de lleure

Així, per a cada itinerari optatiu l’alumne/a pot cursar tres assignatures, a més de poder completar la carrera a través d’un ampli ventall d’altres assignatures optatives.

La durada mínima de la carrera són 3 anys, i es recomana matricular-se de 60 crèdits per curs. Tot i així, cada estudiant pot decidir el ritme dels seus estudis i matricular-se cada curs del nombre de crèdits que consideri convenient, d’acord amb les normes de la Universitat Rovira i Virgili i amb la mateixa lògica del pla d’estudis.

El primer any es fixen les bases de l’especialitat cursant bona part de les assignatures troncals i obligatòries. A partir del segon any cada alumne/a va configurant el propi currículum triant assignatures optatives i de lliure elecció i amb les pràctiques en empreses i organitzacions turístiques.

Per altra banda, el coneixement d'idiomes és fonamental en un sector com el turístic, i això es tradueix amb una forta implantació de les llengües en el pla d'estudis. L'Escola de Turisme i Oci de la URV garanteix que tots els seus alumnes accedeixin al mercat laboral amb aquesta competència assolida. És per això que s'exigeix cursar dos idiomes: l’anglès i un segon a escollir entre el francès i l’alemany. A més, els alumnes poden estudiar de forma optativa un tercer idioma.

 • Per a l’anglès: l’alumne/a haurà d’acabar la diplomatura amb un nivell mínim equivalent al cinquè de l’Escola Oficial d’Idiomes.
 • Per al francès i l’alemany: l’alumne/a haurà d’acabar la diplomatura amb un nivell mínim equivalent al tercer de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Durant el primer i segon any, l’estudiant podrà realitzar els cursos d’idiomes que li permetin posar-se a un nivell equivalent al quart de l’Escola Oficial d’Idiomes en el cas de l’anglès, i al segon en el cas del francès i l’alemany. En el cas que els alumnes ja tinguin el nivell exigit per acabar satisfactòriament la carrera, no caldrà que segueixin cap curs específic d’idiomes.

Per tal d’assegurar aquest procés d’aprenentatge, l’Escola Universitària de Turisme i Oci, a través del Servei Lingüístic de la URV, fa una oferta específica de cursos d’idiomes. Són cursos anuals de 90 hores, de matrícula no obligatòria i de cost específic, orientats a cobrir les necessitats de coneixements d’idiomes requerits en la diplomatura. Els cursos esmentats poden ser computats en el currículum acadèmic de l’alumne/a com a crèdits de lliure elecció (cada alumne/a ha de cursar 18 crèdits de lliure elecció obligatòriament). Aquests cursos s’integren en l’horari docent dels alumnes. Els cursos que ofereix l’Escola Universitària de Turisme i Oci a través del Servei Lingüístic durant aquest curs 2003-04 són:

 • Anglès (orientat a les necessitats específiques del turisme)
 • Nivells: II, III, IV

 • Francès (orientat a les necessitats específiques del turisme)
 • Nivells: I, II

 • Alemany (orientat a les necessitats específiques del turisme)

  Nivells: I, II

Si així ho desitja, l’alumne/a pot posar-se al nivell requerit per l’Escola Universitària de Turisme i Oci de manera alternativa, seguint cursos oferts per altres institucions i organitzacions o realitzant altres activitats que li permetin adequar els seus coneixements als requisits demanats. En cas que aquests cursos es facin en institucions i organitzacions convenientment reconegudes, també es podran computar com a crèdits de lliure elecció. Així mateix, a l’inici del segon curs de la diplomatura, l’alumne/a podrà sol·licitar una nova prova de nivell per tal de saber amb precisió quins són els seus coneixements.

Les pràctiques

L’EUTO considera que l'aprenentatge d'una professió de futur com és la del turisme s'ha d'establir sobre la base d'un ensenyament equilibrat que conjugui la formació teòrica i la pràctica. Tot això s’articula a través de l’assignatura de Pràcticum, en la qual l’estudiant ha de realitzar unes pràctiques formatives amb l’objectiu de complementar la seva formació universitària. Aquestes pràctiques s’emmarquen en el corresponent conveni subscrit entre la Universitat Rovira i Virgili i l’empresa o la institució que acull l’estudiant.

Els alumnes que es matriculen a la diplomatura en Turisme de la URV han de cursar de forma obligatòria un total de 12 crèdits de Pràcticum durant la carrera. Aquest total de crèdits està dividit en Pràcticum I i Pràcticum II, que es realitzen, respectivament, al segon quadrimestre del segon i tercer curs de la diplomatura. Cada part té una valoració de 6 crèdits acadèmics. El mínim d’hores que s’ha d’efectuar per a cadascuna de les assignatures és de 180, perquè un crèdit d’una assignatura de Pràcticum no equival a 10 hores sinó a 30 .

Les pràctiques es realitzen en organitzacions i empreses turístiques líders en el sector, entre les quals hi ha les principals empreses hoteleres i organitzacions turístiques de la Costa Daurada i Universal Mediterrània. Es poden dur a terme en qualsevol de les diferents àrees d’activitat de les organitzacions. Aquestes organitzacions han d’haver-se acreditat com a entitat col·laboradora de l’Escola Universitària de Turisme i Oci. En tots els casos, la relació que s’estableix entre l’estudiant i l’empresa o la institució és estrictament acadèmica i no laboral.

L’estudiant tindrà assignat un/a tutor/a universitari/a i un/a tutor/a responsable a l’empresa on realitza les pràctiques. De forma resumida, ambdós tutors es responsabilitzaran de fixar el pla de treball de cada estudiant, fer un seguiment de les pràctiques efectuades i participar en la valoració d’aquestes tot complementant el quadern de pràctiques de l’alumne/a.

Els estudiants es podran matricular de les assignatures de Pràcticum I i Pràcticum II durant el període de matriculació anual previst per a cada curs acadèmic, que és entre els mesos de setembre i octubre.

Els nostres alumnes
La nota d'accés per al curs 2003 ha estat de 5,24 per als alumnes procedents de les PAU i d'un 6,7 per als de FP2 i CFGS. Dels 89 nous alumnes que enguany han iniciat la diplomatura, la nota mitjana ha estat del 6,25 i de 7 respectivament. La procedència dels alumnes es variada, si bé la majoria provenen de Tarragona, Reus i altres municipis de la Costa Daurada (Salou i Cambrils), i també de Lleida, Barcelona i Castelló. També hi ha estudiants d’altres indrets, de la resta de l'Estat i fins i tot d’altres estats, però ara tenen la seva residència a la zona.
Programes d'intercanvi
Un dels objectius de l'EUTO és aprofundir en els intercanvis que facilitin als nostres alumnes obrir-se a diverses maneres d'entendre l'oci i el turisme, a més de conèixer altres cultures, a fi que els enriqueixi i els formi com a persones i com a professionals. En aquest sentit, tenim convenis específics amb:
 • Universitat de Cergy Pontoise. Cergy Pontoise (França)
 • Universitat de Nàpols Federico II. Nàpols (Itàlia)
 • IMC Fachhochschule Krems (Àustria)
 • CES Felipe II. Universitat Complutense de Madrid

Estem convençuts que aquesta obertura és essencial per completar la formació dels futurs professionals, i seguirem treballant en aquesta línia per oferir el ventall més ampli possible d'intercanvis universitaris.

Sortides professionals

El mercat laboral dels diplomats en Turisme és molt ampli. En primer lloc, perquè les oportunitats dintre del sector són molt diverses i, en segon , perquè els diplomats en Turisme són altament valorats per les empreses d' altres sectors.

Entre els diferents àmbits professionals als quals podrà accedir un/a diplomat/da en Turisme destaca el de l'allotjament, realitzant tasques directives en hotels, balnearis, càmpings, cases de pagès, clubs de vacances, agències immobiliàries, etc. Igualment, està preparat/da per gestionar empreses d'intermediació com agències de viatges receptives i emissores, majoristes de viatges (tour operators) i tot tipus d'empreses vinculades com, per exemple, centrals de reserves. En l'àmbit de la comunicació, pot desenvolupar tasques associades a la informació turística, des d'oficines de turisme fins a donar un servei directe com a guia turístic. A més, també pot participar en la gestió d'empreses de transport aeri, marítim, fluvial, per carretera i ferroviari, així com d'empreses d'altres serveis logístics com companyies de lloguer de cotxes, assegurances o banca.

Tot i que sovint els àmbits professionals dels diplomats en Turisme semblen delimitats a les propostes anteriors, també pot assolir responsabilitats en museus, parcs temàtics, parcs aquàtics, parcs naturals, camps de golf, clubs nàutics, casinos, discoteques, centres termals, empreses d'animació, estacions d'esquí i de muntanya, empreses d'organització de congressos, empreses d'esports d'aventura, complexos recreatius i comercials. També pot especialitzar-se en la gestió de la restauració, tant de diversos tipus de restaurants com d'empreses de gestió d'hostaleria de col·lectivitats o d'empreses de servei d’àpats.

Per acabar, esmentarem un altre àmbit, que permet al/a la diplomat/da fer assessorament tècnic a institucions públiques (ajuntaments, consells comarcals, diputacions) i a empreses de consultoria, agències de publicitat, entitats de promoció, associacions turístiques, entre d'altres.

L’apropament i la inserció dels alumnes al món laboral també s'intenta facilitar des de l’Escola Universitària de Turisme i Oci disposant d'una borsa de treball per als diplomats. El contacte amb el món laboral real afavoreix l'assimilació dels continguts impartits a classe i a la vegada propicia una possible sortida laboral un cop acabats els estudis.