ENGINYERIA TÈCNICA INFORMÀTICA DE GESTIÓ

Si la informàtica permet emmagatzemar quantitats d'informació cada cop més grans, si les empreses tenen cura de guardar totes les dades que poden ser útils en el futur i volen fer servir la informàtica per treure’n el màxim rendiment, tenint en compte que gairebé tots els processos de gestió d'aquestes empreses es fan avui dia informàticament, comprendrem la importància de l'enginyer/a tècnic/a en Informàtica de Gestió, que és la persona que sap organitzar, utilitzar i mantenir la informació que necessiten les organitzacions per fer la seva feina.

Aquest és el professional que dissenyarà i crearà bases de dades i, quan calgui, crearà un programari per tractar aquesta informació i resoldre necessitats de gestió concretes.

Finalment, tindrà en compte que la majoria d'organitzacions distribueixen les dades i programes en xarxes d'ordinadors. Per tant, els programes i bases de dades que dissenyi hauran de funcionar correctament i eficientment en entorns de xarxa.

Tipus
enginyeria tècnica (1r cicle)
Durada mínima
3 anys
Títol
enginyer/a tècnic/a en Informàtica de Gestió (homologat)
Crèdits 198 (163,5 obligatoris, 13,5 optatius, 21 lliure elecció)
Recomanacions
Cal aprofitar l’optativitat que ofereixen els estudis de secundària per cursar assignatures com: Ampliació de Matemàtiques, Informàtica, Estadística.
Notes i vies d’accés PAU 2003: 5,00
CFGS/FP2: 5,00
Més grans de 25 anys: 6,27
Amb titulacions universitàries finalitzades: 1,17 (mitjana ponderada de 0 a 4 punts)
PAU / batxillerat LOGSE:
 • Cientificotècnica
 • Ciències de la Salut
COU:
 • A. Cientificotècnica
 • B. Biosanitària

Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys: Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut

Accés als segons cicles

Una vegada obtinguda l'especialitat en Informàtica de Gestió de l'Enginyeria Tècnica, es pot accedir als segons cicles següents:

 • Sense complements de formació: Ciències i Tècniques Estadístiques,Enginyeria en Informàtica
 • Amb complements de formació: Investigació i Tècniques de Mercat, Enginyeria en Organització Industrial, Comunicació Audiovisual, Documentació, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Traducció i Interpretació, Estudis Alemanys, Arqueologia, Estudis d'Àsia Oriental.

 

EL NOSTRE ESTUDI Places de nou ingrés: 126
índex
Contactar amb l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria
índex
Pla d'Estudis

Amb el nostre estudi, l’ETSE vol proporcionar a l’alumnat els coneixements necessaris per estudiar les eines ofimàtiques, creant i adaptant els programes informàtics per satisfer les necessitats de les empreses i els consumidors. Així, forma persones capacitades per aplicar els mètodes de la ciència i l'enginyeria als projectes d'informàtica de gestió. En un món com el de la informàtica, que varia a una gran velocitat, els estudis volen transmetre sobretot la capacitat d'adaptar-se a les noves situacions, mètodes i tecnologies.

Les pràctiques Els crèdits pràctics cursats representen el 43% del total.
Els nostres alumnes

Els nostres alumnes desenvolupen una sèrie de capacitats que els permetran assolir una plena competència en el seu camp tècnic, de manera que siguin uns professionals capacitats per resoldre projectes,i actualitzar-se segons les noves tecnologies i coneixements que hauran d’incorporar en la seva tasca diària.

 • Planificació de feines i treball continu, ja que l’ensenyament suposa un treball constant, de manera que no es pot deixar tota la feina per a darrera hora.
 • Raonament abstracte: cal tenir en compte una sèrie d’habilitats bàsiques per resoldre problemes com ara saber identificar les dades, les incògnites i les relacions entre elles o saber dissenyar una estratègia per resoldre el problema i aplicar-la.
 • Concisió en la feina i capacitat de reflexió a l’hora d’estudiar un projecte o plantejar una solució, per tal de treballar d’una forma acurada i concreta.
 • Una expressió clara i precisa, ja que ha d'expressar amb tota precisió les tasques que ha de fer i els resultats de la seva feina. Si la seva missió és solucionar les necessitats informàtiques d'altres persones de la seva organització o dels seus clients, ha de poder explicar clarament quines són les solucions informàtiques que pot aportar, sempre tenint en compte que l'oient pot no ser expert en informàtica.
 • Treball en grup i lideratge, ja que excepcionalment l'enginyer actualment treballa sol. Gairebé sempre treballa en equip, amb altres informàtics o en equips multidisciplinaris.
 • Creativitat, innovació i curiositat: "saber com funciona" allò desconegut, actualitzar-se permanentment i conèixer el seu camp professional i d’altres que el puguin complementar, de manera que pugui aplicar noves solucions a vells o nous problemes.
 • Dinamisme: il·lusionar-se amb una idea o projecte personal i fer-los funcionar, ja sigui creant la pròpia empresa o aplicant innovacions als sistemes informàtics.
Programes d'intercanvi

SICUE-SÈNECA (Estat espanyol). SÒCRATES- ERASMUS (UE)

Sortides professionals

Podem dir que els enginyers tècnics en Informàtica de Gestió realitzen, bàsicament, aquestes tasques:

Mantenimet de sistemes d'informació. És responsabilitat de l'enginyer tècnic en Informàtica de Gestió que la informació d'una organització li sigui útil. Caldrà que vetlli perquè la introducció d'informació i la recuperació es faci correctament. A més, integrarà un nou programari en els sistemes de l'organització, vigilant que funcioni correctament junt amb els altres programes existents, i optimitzarà els paràmetres del programari i de la xarxa perquè els usuaris hi puguin accedir de la manera més còmoda i ràpida possible.

Disseny d'aplicacions de gestió. Així, quan una organització necessita programes que tractin la seva informació, serà un enginyer o un equip d’enginyers tècnics en Informàtica de Gestió els qui ho estudiaran, presentaran el projecte i el desenvoluparan.

Resumint, l’enginyer tècnic crea i fa manteniment de programari: anàlisi i programació, disseny i gestió de sistemes d’informació d’empreses, disseny tècnic, construcció i manteniment de sistemes d’informació per a organitzacions. I el podem trobar:

 • Fent d’analista i programador d'aplicacions informàtiques.
 • Fent manteniment d'aplicacions i sistemes d'informació.
 • Treballant de tècnic de bases de dades, de comunicacions o de seguretat informàtica.
 • Fent de consultor tècnic en informàtica.
 • Fent d’auditor informàtic.
 • Treballant en ensenyament i formació de temes relacionats amb la informàtica.