PROGRAMARI BASE DE GESTIÓ DELS CERTIFICATS DE LA URV


Controladors

Programa de gestió dels certificats, EasyPKI

Actualització de JAVA per us del certificat amb els navegadors


Controladors

Per a que el nostre PC pugui utilitzar el certificat que ens han inserit al carnet universitari, cal tenir correctament instal·lat el lector de targes, així com els controladors per a que el nostre sistema operatiu pugui utilitzar el certificat.

• Controladors o drivers dels lectors del xip del carnet universitari.

Els controladors del lector de targes, els podeu descarregar de forma automàtica de windows update durant el procés de instal·lació del lector. Si es produeix qualsevol problema, podeu utilitzar els continguts en un fitxer empaquetat que trobareu en el següent enllaç.
Controladors del lector de targes


Programa de gestió dels certificats, EasyPKI

Per tal de gestionar el certificat digital, instal·lar-lo en el PC, canviar el PIN i desbloquejar la tarja amb el PUK, disposeu de un programa (EasyPKI) a tal efecte.

El podeu incorporar en el vostre equip descarregant i instal·lant el següent executable.

Programa EasyPKI

Manual d’us del programa EasyPKI per la gestió dels certificats.


Actualització de JAVA per us del certificat amb els navegadors

Per tal de poder utilitzar la certificació digital en les aplicacions Web tal com el webmail, signatura digital d’actes, petició de llicències permisos i vacances, o d’altres utilitats a través de la web, es necessari disposar en el nostre equip de una versió actualitzada del programari JAVA, que podeu descarregar des de aquest Web, o bé a la pròpia plana de JAVA.

Actualització de JAVA JRE5
Plana Web de JAVA