SERVEI DE RECURSOS INFORMÀTICS I TIC

INFRAESTRUCTURES I ATENCIÓ A L'USUARI


Xarxa de Comunicacions
Xarxa Oberta
Atenció als Usuaris
Correu electrònic

Llistes de distribució
Servei FTP URV

Servei Proxy Antivirus Web URV
Accés remot als Recursos Electrònics