pxl|traducció de noms propis|llista d'universitats|universitats d'europa|f
Finlàndia  
Åbo Akademi Universitat Acadèmia d’Åbo
Eläinlääketieteellinen Escola Superior de Medicina

Korkeakoulu

Veterinària

Helsingin Kauppakorkeakoulu Escola Superior d’Economia d’Hèlsinki
Helsingin Yliopisto Universitat d’Hèlsinki
Joensuun Yliopisto Universitat de Joensuu
Jyväskylän Yliopisto Universitat de Jyväskylä
Kuopion Yliopisto Universitat de Kuopio
Kuvataideakatemia Acadèmia de Belles Arts
Lapin Yliopisto Universitat de Lapònia
Lappeenrannan Teknillinen Korkeakoulu Escola Tècnica Superior de Lappeenranta
Oulun Yliopisto Universitat d’Oulu
Sibelius-Akatemia Acadèmia Sibelius
Svenska Handelshögskolan Escola Superior Sueca d’Economia
Taideteollinen Korkeakoulu Escola Superior d’Arts Industrials
Tampereen Teknillinen Korkeakoulu Escola Tècnica Superior de Tampere
Tampereen Yliopisto Universitat de Tampere
Teatterikorkeakoulu Escola Superior de Teatre
Teknillinen Korkeakoulu Escola Tècnica Superior d’Hèlsinki
Turun Kauppakorkeakoulu Escola Superior d’Economia de Turku
Turun Yliopisto Universitat de Turku
Vaasan Yliopisto Universitat de Vaasa
França
Universitat de Perpinyà
Université Catholique de Lille Universitat Catòlica de Lilla
Université Catholique de l’Ouest Universitat Catòlica de l’Oest
Université Catholique de Lyon Universitat Catòlica de Lió
Université d’Aix-Marseille I Universitat d’Ais-Marsella I

(Université

(Universitat de Provença)

de Provence)

Université d’Aix-Marseille II Universitat d’Ais-Marsella II
Université d’Aix-Marseille III Universitat d’Ais-Marsella III
Université d’Angers Universitat d’Angers
Université d’Avignon Universitat d’Avinyó i de Valclusa

et des Pays de Vaucluse

Université de Bordeaux I Universitat de Bordeus I
Université de Bordeaux II Universitat de Bordeus II
Université de Bordeaux III Universitat de Bordeus III

(Université Michel

(Universitat Michel

de Montaigne)

de Montaigne)

Université de Bourgogne Universitat de Borgonya
Université de Bretagne Occidentale Universitat de la Bretanya Occidental
Université de Caen Universitat de Caen
Université de Cergy-Pontoise Universitat de Cergy-Pontoise
Université de Clermont-Ferrand I Universitat de Clermont-Ferrand I
Université de Clermont-Ferrand II Universitat de Clermont-Ferrand II

(Université Blaise

(Universitat Blaise Pascal)

Pascal)

Université de Corse/Università Universitat de Còrsega

di Corsica

Université de Franche-Comté Universitat del Franc Comtat
Université de Grenoble I Universitat de Grenoble I

(Université Joseph

(Universitat Joseph

Fourier)

Fourier)

Université de Grenoble II Universitat de Grenoble II

(Université Pierre

(Universitat Pierre

Mendès-France)

Mendès-France)

Université de Grenoble III Universitat de Grenoble III

(Université Stendhal)

(Universitat Stendhal)

Université de Haute-Alsace Universitat de l’Alta Alsàcia
Université de Lille I Universitat de Lilla I

(Université Flandres

(Universitat Flandres

Artois)

Artois)

Université de Lille II Universitat de Lilla II
Université de Lille III (Université Universitat de Lilla III (Universitat

Charles de Gaulle)

Charles de Gaulle)

Université de Limoges Universitat de Llemotges
Université de Lyon I Universitat de Lió I

(Université Claude-

(Universitat Claude

Bernard)

Bernard)

Université de Lyon II Universitat de Lió II

(Université Lumière)

(Universitat Lumière)

Université de Lyon III Universitat de Lió III

(Université Jean

(Universitat Jean Moulin)

Moulin)

Université de Metz Universitat de Metz
Université de Montpellier I Universitat de Montpeller I
Université de Montpellier II Universitat de Montpeller II

(Université du

(Universitat del

Languedoc)

Llenguadoc)

Université de Montpellier III Universitat de Montpeller III

(Université Paul Valéry)

(Universitat Paul Valéry)

Université de Nancy I Universitat de Nancy I
Université de Nancy II Universitat de Nancy II
Université de Nantes Universitat de Nantes
Université de Nice Universitat de Niça
Université d’Orléans Universitat d’Orleans
Université de Paris I Universitat de París I

(Panthéon-Sorbonne)

(Panthéon-Sorbona)

Université de Paris II Universitat de París II

(Université Panthéon-

(Universitat Panthéon-

Assas)

Assas)

Université de Paris III Universitat de París III

(Sorbonne-Nouvelle)

(Sorbona Nova)

Université de Paris IV Universitat de París IV

(Paris-Sorbonne)

(París-Sorbona)

Université de Paris V Universitat de París V

(Université René

(Universitat René

Descartes)

Descartes)

Université de Paris VI (Université Universitat de París VI (Universitat

Pierre et Marie Curie)

Pierre i Marie Curie)

Université de Paris VII Universitat de París VII
Université de Paris VIII-Vincennes Universitat de París VIII-Vincennes

à Saint- Denis

a Saint-Denis

Université de Paris IX Universitat de París IX

(Paris-Dauphine)

(París-Dauphine)

Université de Paris X Universitat de París X

(Paris-Nanterre)

(París-Nanterre)

Université de Paris XI Universitat de París XI

(Paris-Sud)

(París-Sud)

Université de Paris XII Universitat de París XII

(Paris-Val-de-Marne)

(París-Vall de Marne)

Université de Paris XIII (Paris-Nord) Universitat de París XIII (París-Nord)
Université de Pau et des Pays de l’Adour Universitat de Pau i de l’Ador
Université de Picardie Universitat de Picardia
Université de Poitiers Universitat de Poitiers
Université de Reims Champagne-Ardenne Universitat de Reims Xampanya-Ardenes
Université de Rennes I Universitat de Rennes I
Université de Rennes II (Université Universitat de Rennes II (Universitat

de Haute Bretagne)

de l’Alta Bretanya)

Université de Rouen Universitat de Rouen
Université de Savoie Universitat de Savoia
Université de Strasbourg I Universitat d’Estrasburg I

(Université Louis

(Universitat Louis

Pasteur)

Pasteur)

Université de Strasbourg II Universitat d’Estrasburg II
Université de Strasbourg III Universitat d’Estrasburg III

(Université Robert

(Universitat Robert

Schuman)

Schuman)

Université de Technologie Universitat de Tecnologia

de Compiègne

de Compiègne

Université de Toulon et du Var Universitat de Toló i de Var
Université de Toulouse I Universitat de Tolosa I

(Sciences Sociales)

(Ciències Socials)

Université de Toulouse II (Le Mirail) Universitat de Tolosa II (Le Mirail)
Université de Toulouse III Universitat de Tolosa III

(Université Paul

(Universitat Paul

Sabatier)

Sabatier)

Université de Tours (Université Universitat de Tours (Universitat

François Rabelais)

François Rabelais)

Université de Valenciennes et du Universitat de Valenciennes

Hainaut-Cambrésis

i d’Hainaut-Cambrésis

Université du Havre Universitat de Le Havre
Université du Littoral Universitat del Litoral
Université du Maine Universitat del Maine
Université Jean Monnet Universitat Jean Monnet
Université Versailles/Saint Universitat de Versalles/Saint-

Quentin-en-Yvelines

Quentin-en-Yvelines

Territoris d’ultramar
Université de la Réunion (Université Universitat de la Reunió

Française de

(Universitat Francesa

l’Océan Indien)

de l’Oceà Índic)

Université des Antilles Universitat de les Antilles

et de la Guyane

i de la Guaiana

Université Française du Pacifique Universitat Francesa del Pacífic
   
universitat rovira i virgili