Relleu  al  Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili

 

El President del Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Maria Freixes i Cavallé, que aquests dies ha acomplert 74 anys d’edat, ha renunciat al càrrec que ha ocupat  al llarg dels darrers sis anys. Abans d’accedir a la presidència del Consell Social, Josep M. Freixes va ser-ne vocal durant quatre anys. A aquesta trajectòria en l’àmbit universitari  s’afegeixen els cinquanta anys de vida professional anterior en el món de l’empresa privada, entre els quals cal destacar els 40 dedicats a l’empresa MAI de Valls, de la qual fou cofundador.

 

La renúncia de Josep M. Freixes com a president i membre del Consell Social serà efectiva a partir del 30 de setembre vinent. Correspon al govern de la Generalitat el nomenament del nou president, a proposta del conseller del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació d’entre els membres del Consell Social representants dels interessos socials. El mandat és de 4 anys, renovable únicament per un altre període. En cas que el nou nomenament no fos immediat el Vicepresident del Consell, Enric Vendrell, faria de president en funcions.

 

El currículum de Josep M. Freixes està disponible a la xarxa:

http:// www.urv.es/ogovern/consellsocial/curriculums/freixes.html

 

Per a més informació, truqueu al Consell Social: tel. 977 55 80 18.