ADMISSIÓ A LA URV

Correspondències entre vies d'accés i els estudis universitaris
Preinscripció
Correspondències entre CFGS i estudis universitaris de la URV

Quadre de les correspondències establertes

Informació per als alumnes

Alumnes amb estudis realitzats a l'estranger

Esquema del procés d'homologació/convalidació d'estudis estrangers

Informació per a estudiants amb estudis realitzats a l'estranger equivalents a Educació no Universitària

Informació per a estudiants amb estudis realitzats a l'estranger equivalents a Educació Universitària

Accés a 2ns cicles