Llicenciatures i Enginyeries Superiors

Administració i Direcció d'Empreses
Bioquímica
Ciències del Treball
Dret
Dret Ambiental (Graduat Superior)
Medicina
Economia

Eng. en Automàtica i Electrònica Industrial

Enginyeria Informàtica
Enginyeria Química
Publicitat i Relacions Públiques
Enologia
Química
   
Tecnologies del Medi Ambient (Graduat Superior)