BECARIS D'ATENCIÓ A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Hi ha un BACU (Becari d'Atenció a la Comunitat Universitària) a cada un dels centres de la URV, i dos a l'OFES. Actualment, els BACUs que presten serveis a la URV són els següents:

Centre BECARI/A Telèfon Correu Electrònic
FC Educació i Pscologia
Estefanía Puig Santano
977 558083

bacufcep@fcep.urv.es

FC Jurídiques
Carolina Herrero Juaní
977 558746

bacufcj1@fcj.urv.es

FC Econòmiques i Empresarials
Helder Moya Jardim
977 759800

bacufcee@fcee.urv.es

ETSEQ
Leila Martí Martínez
977 559612

bacetseq@estudiants.urv.es

ETSE
Vanessa Aguza Gutiérrez
977 559612

bacetse@estudiants.urv.es

F. Química
Eva Pequera Solé
977 558259

bacufq@fq.urv.es

F. Medicina i C. Salut Alejandro Ezquerro Scyzoryk 977 759300 bacufmcs@fmcs.urv.es
EU d'Infermeria Luis Martínez Velasco 977 250125 bacueui@eui.urv.es
F. Lletres Guadalupe González Rivas 977 558717 bacufll@fll.urv.es
EU Turisme Sheldom Michaeli Riveiro 977 395709 bacueuto@euto.urv.es
F. d'Enologia Raquel Rabadan Bertran 977 250351 bacuee@ee.urv.es
Oficina Estudiant Marcel Vázquez Reverté 977 240253 ofes@alumne.urv.es
Oficina Estudiant

Gemma Maymó Massip

977 240253 ofes@alumne.urv.es

Tu també pots ser BACU si participes en el procés de selecció que es convoca cada any. El període de prestació de serveis va de l'1 d'octubre al 30 de setembre de l'any següent. Per al proper curs 2003-04 el termini de presentació de sol·licituds per a ser BACU finalitza el 18 de juliol de 2003, i el procés de selecció es resoldrà a finals de setembre.

Pots demanar als BACUs informació sobre els àmbits següents:

DINAMITZACIÓ I INSERCIÓ LABORAL – BORSA DE TREBALL

BORSA D’HABITATGE

OFICINA DE L'ESPORT

OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS

ALTRES INFORMACIONS