OFERTA DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ

1) Informació sobre els crèdits de lliure elecció

2)

Oferta de crèdits de lliure elecció 2003-04
            
Assignatures curriculars i extracurriculars
            
Programa Intercampus

3)

Activitats susceptibles de reconeixement de crèdits 2003-04 (vies: c, e, f, h, i, j, k)

Altres vies susceptibles de reconeixement de crèdits (vies: a, b, d, g, h, l, m)