CALENDARI DE MATRÍCULA


Alumnes de nou accés:
Qui:
  •  Alumnes admesos 1ª preferència.

Del 21 al 25 de juliol

  • Alumnes admesos de 2ª a 8è pref.
Del 2 al 5 de setembre
  •  Alumnes admesos en convocatòria especial.
El dia 18 de setembre
  •  Alumnes admesos preinscripció de setembre.
Els dies 6 i 7 d'octubre
  • Alumnes admesos el mes d'octubre procedents de les llistes d'espera i matrícula lliure.
El dia 20 d'octubre
  •  Alumnes admesos a segon cicle.
Les dates coincidiran amb una de les franges anteriors. Cal que consulteu la Normativa d'Accés de l'ensenyament concret.
Com:
En les Sales d'Automatrícula dels Centres, assistits per personal de la secretaria i becaris.
Observacions:

-  A través de la web del centre i dels taulers d'avisos, les secretaries del centre us informaran del dia concret i horari en què us correspon efectuar la matrícula.

- El curs 2003-2004, la matrícula de les diferents franges s'iniciarà pels alumnes amb l'inicial Z al primer cognom.Alumnes que entre les convocatòries de febrer i juny han superat tots els crèdits matriculats el curs anterior:
Qui:
  • Els que finalitzen la carrera
El dia 8 de setembre
  • La resta
Els dies 9 i 10 de setembre
Com:
Directament des de qualsevol lloc, sempre que l'ordinador en què s'hagi d'efectuar la matrícula tingui els requeriments tècnics necessaris.
Observacions:

-  A través de la web del centre i dels taulers d'avisos, les secretaries del centre us informaran del dia concret i horari en què us correspon efectuar la matrícula.

- El curs 2003-2004, la matrícula de les diferents franges s'iniciarà pels alumnes amb l'inicial Z al primer cognom.

 

Alumnes amb convocatòria pendent al setembre:
Alumnes autoritzats a reprendre estudis:
Qui:
  • Els que finalitzen la carrera.
Del 8 al 10 d'octubre
  • La resta.
De l'11 al 15 d'octubre
Com:
Directament des de qualsevol lloc, sempre que l'ordinador en què s'hagi d'efectuar la matrícula tingui els requeriments tècnics necessaris.
Observacions:

-  A través de la web del centre i dels taulers d'avisos, les secretaries del centre us informaran del dia concret i horari en què us correspon efectuar la matrícula.

- El curs 2003-2004, la matrícula de les diferents franges s'iniciarà pels alumnes amb l'inicial Z al primer cognom.