INFORMACIÓ ACADÈMICA


TERMINIS DE MATRÍCULA

IMPORTANT

ELS ALUMNES QUE NO ES MATRICULIN EN LES DATES QUE ELS CORRESPONGUI PERDRAN LA PLAÇA.


DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

Documentació acadèmica

Tots els alumnes

A més, segons la via d'accés, heu de presentar els documents següents:

Via 0 Alumnes amb proves d'accés a la universitat (PAU) i assimilats (que comencin per primera vegada estudis universitaris)

Via 4 Alumnes amb títol de CFGS, FP2 o MP3 i assimilats


FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

Formalització de la matrícula per automatrícula

La formalització de la matrícula a través del sistema d'automatrícula es porta a terme en tots els centres i ensenyaments. Els alumnes, doncs, fareu directament la vostra matrículació en una de les sales destinades a automatrícula, sense passar per les secretaries de centre.

En el moment de la matrícula se us facilitarà informació complementària i tindreu el suport administratiu necessari.

Tutories

Els centres tenen previst efectuar tutories/sessions informatives per als alumnes. Cal que et posis en contacte amb el centre per tal de conèixer l'horari establert per al teu ensenyament.


ASPECTES IMPORTANTS DE LA NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

Mínim de crèdits a matricular

Els alumnes que es matriculen per primera vegada en un primer cicle han de matricular un mínim de 60 crèdits.

Mínim de crèdits a superar per poder continuar els estudis

L'alumne de nou ingrés en un primer cicle ha d'obtenir en el seu primer curs acadèmic, entre les assignatures troncals i obligatòries d'universitat, un mínim de 12 crèdits.

Obligatorietat de matricular les assignatures troncals matriculades i no superades en el curs anterior

Els alumnes s'han de matricular de les assignatures troncals matriculades i no superades en el curs anterior.