Accés a la Universitat

Vies d'accés
Preinscripció
Alumnes amb estudis realitzats a l'estranger

Esquema del procés d'homologació/convalidació d'estudis estrangers

Informació per a estudiants amb estudis relitzats a l'estranger equivalents a Educació no Universitària

Informació per a estudiants amb estudis relitzats a l'estranger equivalents a Educació Universitària

Accés a 2ns cicles