PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER ALS MÉS GRANS DE VINT-I-CINC ANYS. Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants

  Correspondències entre les opcions i els ensenyaments universitaris
Cientificotècnica i Ciències de la Salut
Humantitats i Ciències Socials
  Informació general Proves d'Accés als Estudis Universitaris per als més Grans de 25 anys.Convocatòria 2003
  Temaris
  Generalitat de Catalunya
  Dates d'interès