Acords Entitats Financeres

 

La URV posa a l’abast de tots els membres de la seva comunitat universitària (alumnes, PDI i PAS) un seguit de prestacions amb avantatges aconseguides a través de l’acord amb empreses de serveis i entitats financeres.