Enllaços d'interès

Universitat de Barcelona
Universidad Complutense de Madrid
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Sevilla
CRUE
ANECA

Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Consejo de Coordinación Universitaria
Comissió Europea

Universitat de Deusto
Universitat de Groningen
Comissió Europea

European Chemistry Thematic Network