Documents Marc i d'Anàlisi
Els progressos de l'Espai Europeu d'Educació Superior
Balanç del Procés de Bologna. Bergen, maig 2005
Espai Europeu d'Educació Superior