Presentació Carmen Ruiz (I) (II)
Presentació Gaspar Rossello (I) (II)
 
Jornada"Cap a un Espai Europeu d'Educació Superior "