Sessió informativa "Programes de cooperació universitària de la Unió Europea amb països no comunitaris"