Què hi podreu trobar? Qui selecciona els recursos? Quins són els criteris de selecció? Com podeu buscar la informació?
Quina informació es dóna de cada recurs? Què és el tipus de recurs? Es poden suggerir recursos?