Adreces de les biblioteques del SBiD

Telèfon
Fax
e-mail
Plànol
Direcció
Avinguda dels Països Catalans, 26 43007-Tarragona 977558344 977558365 capbib@urv.net
Administració
Avinguda dels Països Catalans, 2 43007-Tarragona 977558395 977558365
Servei de Tecnologia Digital i Documentació
C/ Puig d'en Pallars, 1 43003-Tarragona 977558190 977558257
Serveis Tècnics
Avinguda dels Països Catalans, 26 43007-Tarragona 977558374 977558365
Avinguda dels Països Catalans, 26 43007-Tarragona 977558373 977558365
Avinguda dels Països Catalans, 26 43007-Tarragona 977558369 977558367
Avinguda de la Universitat, 1 43204-Reus 977759806 977759808
Biblioteca del Campus de Sescelades
Avinguda dels Països Catalans, 26 43007-Tarragona 977559614 977559698 cobib@urv.net
Biblioteques de Centre
Biblioteca de l'Escola Universitària d'Infermeria
Avinguda de Roma, 15 43005-Tarragona 977251404 977251424 bibinf@urv.net
Biblioteca de l'Escola Universitària de Turisme i Oci
Joanot Martorell, 15 43480-Vila-seca 977395297 977392939 bibtio@urv.net
Biblioteca de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Avinguda de la Universitat, 1 43204-Reus 977759807 977759808 bibeco@urv.net
Biblioteca de la Facultat de Ciències Jurídiques
Avinguda Catalunya, 35 43002-Tarragona 977558396 977558386 bibjur@urv.net
Biblioteca de la Facultat de Lletres
Plaça Imperial Tàrraco, 1 43005-Tarragona 977559524 977559597 biblq@urv.net
        Estudis de Periodisme i Comunicació (Edifici del Seminari)
C/ Sant Pau, 4 43003-Tarragona 977558583 977559597 biblq@urv.net
Biblioteca de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
C/ de Sant Llorenç, 21 43201-Reus 977759332 977759344 bibmed@urv.net