Col·leccions especials del SBiD

Les col·leccions especials incloses en el fons documental del Servei de Biblioteca i Documentació tenen el seu origen en la donació de documents per part de persones o institucions amb projecció pública.

Es recullen, al mateix temps, una sèrie de col·leccions que agrupen documents ja existents a la biblioteca de la URV. En qualsevol cas, però, s'ha jutjat bàsic el fet de mantenir la unitat de totes aquestes col·leccions