Procés d'Avaluació del SBiD

L'avaluació del Servei de Biblioteca i Documentació de la URV, la primera d'un servei central universitari, es va portar a terme entre febrer de 1999 i juliol de 2000. El model seguit, ja utilitzat per l'avaluació d'ensenyaments, inclou una fase interna i una d'externa. Per aquesta avaluació es va desenvolupar una metodologia específica, que dividia el procés en quatre blocs:
A continuació es poden consultar els informes resultats d'aquest procés d'avaluació.
Posteriorment el Servei de Biblioteca va participar en l'avaluació transversal dels Serveis Bibliotecaris de les Universitats Catalanes. D'aquest treball conjunt de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) en va resultar un informe.

Dins del procés d'avaluació, el SBiD va concòrrer en la convocatòria de l'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) el 2003. Actualment el SBiD participa en el procés de certificació de l'ANECA en la convocatòria de 2004.