MARC NORMATIU DEL SBiD

   Estatuts de la URV: Article 143 (referit al Servei de Biblioteca i  Documentació) (Aprovat per Decret 202/2003, de 26 d'agost i publicat en el DOCG núm. 3963 de 8 de setembre de 2003)

 

 Reglament del Servei de Biblioteca (aprovat per Junta de Govern  de 14 d’octubre  de 1998)

 Normativa de préstec (aprovat per Junta de Govern  de 14 d’octubre de 1998)

 Normativa de la Secció d’Obtenció de Documents (aprovat per Junta de Govern  de 14 d’octubre de 1998)

 Normativa d’accés i ús de l’arxiu del llegat Vidal-Capmany (aprovat per Junta de Govern  de 14 d’octubre de 1998)

 

    Reglament de les beques de col·laboració amb la Universitat Rovira I Virgili (Aprovat  pel Consell de Govern el 16 d’octubre de 2003)

    Fitxes de les beques de col·laboració en el SBiD:

Beques de col·laboració amb els Serveis Tècnics de Biblioteca

Serveis Tècnics

Serveis Tècnics: Centre de Documentació Europea

Beques de col·laboració en les Biblioteques de Centre

Dies feiners

Caps de setmana i festius

Caps de setmana en èpoques d'exàmens

 

REBIUN

  Reglament general de REBIUN 

  Acuerdo entre las bibliotecas universitarias y científicas españolas en materia de préstamo interbibliotecario (aprovat a la IX Asamblea de REBIUN, Ciudad Real 2003)

 

CBUC

  Reglament per a la circulació de documents entre les institucions del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

  Acord de servei de préstec ‘in situ’ entre les biblioteques del CBUC

 

 

Darrera actualització: 22-11-2004
© Universitat Rovira i Virgili. SBiD