AJUDA DE LA CERCA SIMPLE

 

Ajuda


Cerca per autor:Per fer una cerca per autor cal que entreu el cognom. Es consideren autors tant les persones com les institucions i les entitats corporatives.Cerca per títol:


Per fer una cerca per títol, escriviu la primera o primeres paraules del títol.
No hi poseu els articles inicials, en cap idioma. Busqueu també per aquest camp els títols de col·leccions.

Recordeu que heu d'escriure el títol exacte (les mateixes paraules i en el mateix ordre). Si no el sabeu amb seguretat, us aconsellem fer la cerca per autor o per paraula clau.

No cal que escriviu tot el títol sencer; amb les primeres paraules n'hi ha prou.


Cerca per matèries:


Les matèries poden ser simples (una sola paraula) o compostes (una paraula + un subencapçalament). En aquest cas són dues paraules: la primera és el tema principal i la segona, separada per un guionet, especifica dins del tema triat una branca o un subtema important.

Ex: economia agrària - Andalusia

Ex: economia - anuaris 


Per buscar matèries amb subencapçalament, substituïu el guionet per un espai en blanc.


Cerca per paraula clau:


Les cerques per paraula clau permeten buscar els termes desitjats a qualsevol camp de la fitxa del document. Es pot posar més d'un terme alhora. Us serà molt útil aquesta modalitat si voleu fer les cerques només en una biblioteca concreta (ex. Econòmiques i Empresarials). Escriviu al quadre de text els termes que us interessin i el codi de la biblioteca en qüestió.

Codis de les biblioteques:
Fac. Psic. i Ciències de l'Educació: 7200
Fac. C. Econòmiques i Empresarials: 7400
Centre de Documentació Europea: 7402
Escola d'Infermeria: 7500
ETSE/ETSEQ: 7700

 
  Exemples


Coll
(cercarà els autors de cognom Coll)

Coll S
(cercarà els autors de primer cognom Coll i amb el segon cognom o nom de pila que comenci per S com Coll Sánchez, Coll Salvador, etc.)

Caixa Tarragona

estadística aplicada
Correcte
L'estadística aplicada
Incorrecte

estadística
Correcte
la estadística
Incorrecte
ejercicios de economia de la empresa
(si voleu buscar aquest títol, és així com l'heu d'escriure)
ejercicios de economia y empresa
Incorrecte
ejercicios de economia de empresa
Incorrecte
educació social
recursos humans revistes
anglès diccionaris castellà

economia agrària Andalusia
economia anuaris
ejercicios economia empresa

Us permetrà recuperar el llibre de l'exemple anterior Ejercicios de economia de la empresa, si no en sabem exactament el títol.
També recuperareu, però, tots els documents que tinguin les paraules ejercicios, economia i empresa a qualsevol camp de la seva fitxa i no només al títol. El resultat serà, per tant, més ampli.ejercicios microeconomia 7400

Recuperareu els documents que tinguin aquestes paraules a qualsevol camp de la fitxa i que estiguin físicament a la biblioteca de Ciències Econòmiques i Empresarials

Facultat d'Enologia: 7800
Facultat de Lletres: 8000
Llegat Vidal-Capmany: 8002
Facultat de Química: 8100
Facultat de Ciències Jurídiques: 8200
Facultat de Medicina: 8500


 


Tornar al catàleg