Introducció

Us proposem activitats formatives per a que sigueu autònoms en l'ús dels recursos i hàbils en el tractament de la informació:
aprendre a aprendre, investigar, usar, gestionar i desenvolupar competències ètiques i legals davant la informació.

Sessions que us oferim des de les biblioteques

Per més informació adreceu-vos a la vostra biblioteca o envieu un correu a: alfi@urv.cat