Concurs de la URV (Any del Cinema) sobre les Millors Pel·lícules de la Història del Cinema - Butlleta d'inscripció

· Dades del votant

Nom i cognom:  
data de naixement:   (dd/mm/aaaa)
Telèfon:  
Adreça electrònica:  
Carrer:  
Codi postal:  
Localitat:  
· Dades de les pel·lícules
Primera:  
Any:  
Director:  
Segona:  
Any:  
Director:  
Tercera:  
Any:  
Director:  
Quarta:  
Any:  
Director:  
Cinquena:  
Any:  
Director: